Bizi Takip Edin

ASYA

‘Afganistan’da barış ve güvenlik olmadan, Orta Asya’da barış ve güvenlik olmaz’

Yayınlanma

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Genel Sekreteri Khusrav Noziri, Harici’ye konuştu: “Afganistan sadece Tacikistan için değil, tüm bölge için bir güvenlik sorunudur. Çünkü Orta Asya ülkeleri Afganistan’ın güvenliğini Orta Asya’nın güvenliği olarak görmektedir.”

Türkiye, Pakistan, İran, Afganistan, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Türkmenistan’ın üye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) ise gözlemci üye olduğu, 1985’te kurulan EİT, günümüzde yaklaşık 450 milyon nüfusa sahip ekonomik ağırlıklı bölgesel bir örgüt halini aldı.

Bölgesel ekonomik işbirliğini geliştirmek amacıyla kurulan EİT, ticaret, ulaştırma, tarım, enerji, çevre, sağlık, sanayi, maliye ve ekonomi alanlarında bölgesel işbirliği projelerinin hayata geçirilmesine imkan sağlıyor.

2021’den beri EİT Genel Sekreterliğini yürüten Khusrav Noziri, Tacikistan’da Dışişleri Bakanı Yardımcılığı gibi üst düzey görevlerin yanı sıra, Tacikistan’ın Mısır, Güney Afrika Cumhuriyeti, Çin Büyükelçiliği de olmak üzere pek çok ülkede diplomatik görevler üstlenmiştir. 2021 yılında Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) kuruluşuna ve gelişimine yaptığı katkılardan dolayı “Şanghay İşbirliği Örgütü’nün 20. Yıldönümü” madalyası ile ödüllendirilmiştir.

EİT Genel Sekreteri Büyükelçi Khusrav Noziri, teşkilatın hedefi, önümüzdeki dönem projeleri, Orta Asya’daki ticari işbirlikleri üzerine sorularımızı yanıtladı.

‘Orta Koridor bölgemizi Çin’e ve Avrupa’ya bağlıyor’

Orta Koridor’un engellere rağmen ilerlemeye devam etmesi, Güney Kafkasya-Orta Asya bölgesinin siyasi ve ekonomik özerklik arzusunun bir sembolü olarak görülüyor. Çin ve Rusya gibi büyük güçlerin bu konuya yaklaşımını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Orta Koridor, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı topraklarındaki en önemli koridorlardan biridir ve bildiğiniz gibi EİT ile Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komitesi (BMAEK) arasında bir Koordinasyon Komitesi kurduk. Bu çerçevede bu projenin nasıl daha iyi uygulanabileceğini ve bu koridorun nasıl hayata geçirilebileceğini görüşüyoruz. Bu koridor, bölgemiz için büyük önem taşıyor çünkü bölgemizi doğudan dünyanın en önemli ülkelerinden biri olan Çin’e ve batıdan da Avrupa’ya bağlıyor. Bu konu Antalya Diplomasi Forumu’nda da gündeme geldi; Avrupa’nın doğusunda meydana gelen bazı olaylar nedeniyle Kuzey Koridorunun bazı sorunlarla karşı karşıya olduğu vurgulandı. Şimdi, EİT bölgesinden geçen Orta Koridor’un sahip olduğu potansiyelin nasıl daha iyi kullanılabileceğine odaklanıyoruz.

‘Yaptırımların ekonomik işbirliği üzerinde olumsuz sonuçları oldu’

Batı’nın baskısına rağmen Ekonomik İşbirliği Örgütü Rusya’yı hedef alan yaptırımlara katılmayı reddediyor. Washington’un ikincil yaptırımlar konusundaki tedbirlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

EİT olarak, üye devletler arasında siyasi konuları gündeme getirmeme ve sadece on üye devlet arasında ekonomik işbirliği ve entegrasyon konularına odaklanma konusunda mutabakata vardık.  Ancak elbette her üye devletin neye karar vereceği ve yaptırım uygulayıp uygulamayacağı kendi egemenlik hakkı kapsamındadır. Bizim organizasyonumuzda ticaret ve ulaştırma, bağlantı, enerji, çevre vb. alanlarda belirlenmiş hedeflerimiz var. Şu anda temel stratejik belgemiz olan Vizyon 2025’e göre tüm öncelikli alanlarımızda projelerimizi uyguluyoruz. Ancak, kilit üye devletlerimizden birine karşı uygulanan bu yaptırımların elbette bölgesel ekonomik işbirliği gündemimiz üzerinde olumsuz sonuçları olduğunu görüyoruz. Bunun farkındayız. Ancak yine de bu zorlukların üstesinden gelmek ve tüm öncelikli alanlarımızda ekonomik olarak daha yakın işbirliği ve daha yakın entegrasyon sağlamak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz.

Vizyon 2025 hedefi

Strateji belgeniz Vizyon 2025’te yer alan dikkat çekici hedefler hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz?

Temel strateji belgemiz olan Vizyon 2025’e göre bölge içi ticaretimizi iki katına çıkarma hedefi koyduk. Ticaret alanındaki işbirliğimizin seviyesini karşılaştıracak olursak, şu anda küresel ticaretimizin %9’unu oluşturan bölgesel ticaretimizin, diğer bölgesel ekonomik bloklar ve örgütlerle karşılaştırıldığında çok daha az olduğunu görebiliriz. İşte bu nedenle bölge içi ticaretimizi iki katına çıkarma hedefini belirledik. Bu konuda takip ettiğimiz iki parametre var. Birincisi, teşkilatımızın küresel ticarete katkı payını artırmak. EİT üyeleri olarak 2022 yılında ilk defa küresel ticaretin yaklaşık %4’üne tekabül eden 1 trilyon ABD Doları sınırını aştık. Küresel ticaretteki payımızı ve katkımızı artırmak istiyoruz. İkinci olarak da eş zamanlı olarak bölge içi ticaretimizi, yani üye ülkeler arasında bölge içinde yaptığımız ticareti artırma hedefi koyduk. Çünkü ticareti analiz ettiğimizde birçok ürün ve emtianın blok dışından ithal edilmek yerine EİT içinden ithal edilebileceğini görebiliriz. Dolayısıyla bu konuda büyük bir potansiyele sahibiz.

Ulaştırma ve iletişim alanı

İkinci öncelikli alanımız ulaştırma ve iletişim. Ulaşım ve iletişim alanında pek çok başarı hikayemiz var ve Trans-Hazar Orta Koridorunu zaten tartışmıştık. Ayrıca ITI (İslamabad-Tahran-İstanbul) olarak adlandırılan ve İslamabad’dan başlayıp Tahran’dan geçerek İstanbul’da sona eren koridoru yeniden aktif hale getirdik. İlgili deniz koridoru ile karşılaştıracak olursak, daha az maliyetli ve zamandan tasarruf sağlayan bir rota olacaktır. Şimdi de bu koridoru Bulgaristan’a kadar uzatmak için Bulgar şirketleriyle görüşüyoruz ki bu da Güney Asya’yı ilk kez demiryoluyla Avrupa’ya bağlayacak. Yani bölgemizdeki bir diğer önemli koridor. Ayrıca, geçen yıl Taşkent’te düzenlenen son Ulaştırma Bakanları toplantısında, TUTIT ve KUTIT olarak adlandırılan iki yeni koridoru, çoklu taşımacılık (multi-model) koridorları başlattık. TUTIT; Tacikistan, Özbekistan, Türkmenistan, İran ve Türkiye’nin kısaltmasıdır. KUTIT ise Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, İran ve Türkiye’nin kısaltmasıdır. Her ikisi de Çin’in de bağlandığı rotalar. Bu iki koridor, multi-model koridorlardır. Geçtiğimiz eylül ayında Duşanbe’de çalışma grubunun ilk toplantısını yaptık ve şimdi TUTIT multi-model koridorunda ne zaman bir test sürüşü yapmamız gerektiğini tartışıyoruz.

Bir diğer proje ise Kazakistan, Türkmenistan ve İran’ı kapsayan KTI. Aşkabad’da gerçekleştirdiğimiz zirve sırasında bu ulaştırma koridorunun ticarileştirilmesi konusunda mutabık kaldık. Ulaştırma ve iletişim alanındaki hedeflerimizden biri de, ulaştırma koridorlarımızı ekonomik ve ticari koridorlar haline getirmek ve böylece ticarileştirmek.

Denizcilik ve havacılık

Ayrıca ulaştırma alanındaki işbirliğimizi denizcilik alanında da geliştiriyoruz çünkü güneyimizde Hazar Denizi ve Basra Körfezi var, bunlar önemli deniz limanları. Ayrıca Pakistan’daki Gwadar limanı ve Türkiye’deki önemli limanlar da projeye dahil edilecek. Organizasyondaki ülkelerimizden üçünün denize erişimi var ancak çoğunluğu, yani geriye kalan yedi üye ülke, denize kıyısı olmayan ülkeler. Bu bakımdan denize kıyısı olmayan ülkelerin potansiyelinin arttırılması ve bu eko-geçitler vasıtasıyla denize erişimlerinin sağlanması konusu büyük önem arz etmektedir.

Ayrıca havacılık alanında da iyi bir işbirliğimiz var. Son Ulaştırma Bakanları toplantısında EİT olarak Azerbaycan’ın Gabala ve Özbekistan’ın Semerkant şehirlerine aktarma merkezi olma statüsü verme kararı aldık. Bu statünün, denize kıyısı olmayan ülkelerin iş, yatırım vb. çekme potansiyelini arttıracağını umuyoruz.

Enerji ve çevre

Diğer öncelikli alanlar ise enerji ve çevre. Enerji konusunda iki önemli amiral gemisi projemiz olduğunu söylemek isterim. Bunlardan ilki Bakü’de EİT Temiz Enerji Merkezi’nin kurulması. Bu, Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) ile birlikte yürütülen ortak bir proje ve kuruluşunun ilk aşaması tamamlandı. Şimdi, bu projenin sonraki aşamalarının uygulanmasına doğru ilerliyoruz. Önemli üye devletlerimizden biri olan Azerbaycan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan bir sonraki 29. Taraflar Konferansı (COP29) sırasında Bakü’de EİT Temiz Enerji Merkezi’nin açılışını yapmayı başaracağımızı umuyoruz.

Enerji sektöründeki bir diğer öncü program ECO-RAM’dır. Bu bölgesel bir elektrik piyasası kurulmasını temsil ediyor ve şu anda pilot aşamada. Bu projeye komşu ülkeler olarak Türkiye ve İran katılıyor, Azerbaycan’ın da potansiyel olarak katılımı söz konusu. Ancak biz bu projenin genişletilebileceğini düşünüyoruz çünkü bölgemizde doğal kaynaklar ve elektrik üretimi açısından zengin başka ülkeler de var. Bunlardan bazıları fosil kaynaklara, bazıları da Tacikistan ve Kırgızistan gibi elektriğe dayanıyor. Bu iş birliği umut verici.

Bir diğer alan ise çevre. Dubai’deki son COP sırasında çevre konusunda bakanlar toplantısı yaptık. Bu toplantıda çevre alanında iş birliğine ilişkin üst düzey diyalog platformunun ilk toplantısını Özbekistan’ın Semerkant kentinde yapmaya karar verdik. Bu bizim organizasyonumuzda yeni kurulan bir mekanizma.

Turizm

Bir sonraki öncelikli alan turizm. Şu anda EİT’in turizm başkentleri konseptini geliştiriyoruz. Şu anda bu projede altı şehrimiz var. Bunlardan biri de Türkiye’nin Erzurum şehri. Önümüzdeki yıl Erzurum EİT’in turizm başkenti olarak ilan edilecek. Bu bağlamda Erzurum’da büyük etkinlikler düzenlemeyi planlıyoruz. Erzurum’dan sonra sıra Şuşa’ya gelecek.

‘Çin önemli bir ticaret ortağı, ekonomik ortak ve yatırım ortağı’

Geçtiğimiz yıl Çin, Xian’da Orta Asya ülkelerini bir araya getiren beşli bir zirve düzenledi. Çin’in bölgede artan rolünü nasıl yorumluyorsunuz?

Çin’in EİT üyesi ülkelerde giderek artan bir rol oynadığının farkındayız. Bu nedenle EİT, Çin ile ilişkilerini geliştirmek, güçlendirmek ve genişletmekle ilgilenmektedir. Bildiğiniz gibi, EİT üyesi ülkelerin önemli bir kısmı Çin’in komşusudur. Kazakistan’dan başlayarak Kırgızistan, Tacikistan ve Pakistan; Çin’in doğrudan komşularıdır. EİT üyesi ülkelerin Çin ile önemli ve büyük projeleri, altyapı projeleri var ve bu projelerin ekonomik işbirliğimizi ve entegrasyonumuzu artırmak için EİT’ye de fayda sağlayabileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla Çin bizim için önemli bir ticaret ortağı, ekonomik ortak ve yatırım ortağıdır.

‘Artan Çin yatırımlarını memnuniyetle karşılıyoruz’

Bazı ülkeler Çin yatırımlarını desteklerken, bazı ülkeler de Çin’in ekonomik büyümesinden ve Kuşak Yol girişimine bağımlı kalınmasından ve borçlanmalardan endişe duyuyor. ECO’nun pozisyonu nedir?

Sahadaki gerçekliğe bakacak olursak, tüm üye devletlerin ekonomilerinde artan Çin yatırımlarını memnuniyetle karşıladıklarını düşünüyorum. Bunu büyük projelerin ve farklı alanların hayata geçirilmesi şeklinde sahada görebiliyoruz.

Tacikistan’ın rolü

Bu röportajı Tacikistan adına vermiyorsunuz ama izin verirseniz ülkenizle ilgili de bazı sorularım olacak. Tacikistan hakkında çok fazla bilgimiz yok. Tacik siyasetçilerle çok fazla konuşamıyoruz. Onları yakalamak ve onlarla konuşmak çok zor. Tacikistan’ın dış politikası hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyoruz. Tacikistan anayasası barışçıl bir politikaya vurgu yapıyor. Bu kriter nedir ve bölge ülkeleriyle ve ötesiyle nasıl uygulanıyor?

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri olarak elbette Tacikistan adına konuşamam, ancak Tacikistan’ın teşkilatımızın çok önemli ve aktif bir üyesi olduğunu söyleyebilirim. Tacikistan birkaç kez örgütün zirvesine, Bakanlar Konseyine ev sahipliği yapmıştır. Bildiğiniz üzere Konsey, örgütümüzün en yüksek karar alma ve politika yapma organıdır. Tacikistan ayrıca teşkilatımızdaki farklı bölgesel projelerin uygulanmasında da etkin rol oynuyor. Tacikistan’ın katılımına değer veriyoruz. Antalya Diplomasi Forumu’nda Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ile bir kez daha bir araya geldik ve işbirliği alanları ile Tacikistan’ın rolünün güçlendirilmesi ve faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunduk.

‘Afganistan için projelerimiz var’

Görünüşe göre Tacikistan’ın iki komşusuyla büyük bir sorunu var ve bunlar Kırgızistan ve Afganistan. İlişkileri normalleştirmek için hangi adımlar atıldı ya da bu ülkeler arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi için herhangi bir olasılık var mı?

Tekrar ediyorum, Tacikistan adına konuşamam ama bildiğim bir şey var: Hem Tacikistan hem de Kırgızistan bizim üyelerimizdir. Tacikistan ve Kırgızistan arasında devam eden müzakere sürecini memnuniyetle karşılıyoruz. Olumlu gelişmeleri ve Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki ortak sınırda büyük bir alan oluşturulduğunu duyduk. Sanırım heyetler bu sınırın nasıl çizileceği konusunda mutabık kaldılar. Bu alanda olumlu adımlar ve olumlu gelişmeler var. Afganistan da EİT üyesi bir ülke. Afganistan özellikle ulaşım ve özellikle enerji açısından çok önemli; Afganistan’la ilgili projelerimiz var ancak Afganistan’daki mevcut durum ve fiili yöneticiler nedeniyle birçok projemiz şu anda askıya alınmış durumda. Ancak Afganistan için özel bir programımız var.

‘Afganistan tüm bölge için güvenlik sorunu’

Bunun Tacikistan’ın da en büyük güvenlik kaygılarından biri olduğunu söyleyebilir miyiz?

Afganistan sadece Tacikistan için değil tüm bölge için, tüm Orta Asya için bir güvenlik sorunudur çünkü Orta Asya ülkeleri Afganistan’ın güvenliğini Orta Asya’nın güvenliği olarak görmektedir. Afganistan’da barış ve güvenlik olmadan, bölgede güvenlik ve barışın olmayacağı Orta Asya liderleri tarafından defalarca ifade edilmiştir.

Ülke olarak mı Afganistan’da bahsediyorsunuz yoksa Taliban’ın fiili yönetimine ilişkin mevcut güvenlik tehdidini mi kastediyorsunuz?

Afganistan’dan bir ülke olarak bahsediyorum çünkü bu durum iki yıl önce başlamadı. Zaten 40 yıldan fazla bir süredir devam ediyor. Yani ülkeden bütün olarak bahsediyorum. Afganistan, örgütümüzün önemli bir üyesidir ancak mevcut durum nedeniyle Afganistan ne yazık ki toplantılarımıza resmî olarak katılamamaktadır.

‘Çin bölgedeki en büyük yatırımcı’ 

Hem ABD hem de Çin, Tacikistan’a yatırım yapmakla ilgileniyor. Hangisi Tacikistan’a daha fazla yatırım yaptı ve hangi alanlarda yatırım yaptı?

[Gülüyor] Yatırım alan ülkeler için, para aktığı sürece kimin yatırım yaptığı konusunda büyük bir fark olmadığını düşünüyorum. Bence ülkeler bu yatırımları artırmak ve yatırımla gelen ülke sayısını yükseltmek istiyorlar. Dolayısıyla bunun Tacikistan’ın da bir politikası olduğuna inanıyorum.

Sahaya baktığımızda, hangi ülke daha fazla yatırım yapıyor?

Elimizdeki istatistiklere göre, Çin sadece Tacikistan’da değil, tüm Orta Asya ülkelerinde, İran’da ve Pakistan’da da en büyük yatırımcı konumunda.

‘Bölge içi ticarete geri dönmek en önemli öncelik’

Size sormadığım ama sizin bize söylemek istediğiniz bir şey var mı?

Bahsetmediğim bir öncelik alanı daha var. O da insan kaynakları ve sürdürülebilir kalkınma. Bu bağlamda, bu yıl Türkmenistan’ın yeni modern akıllı şehri Arkadak’ta ilk Sürdürülebilir Kalkınma Forumunu düzenleyeceğiz. Bu yıl İran, dönem başkanlığını yapıyor. İran, bölge içi ticaret yoluyla güçlendirilmiş ve dirençli EİT bölgesi temasıyla geldi. Yine, bölge içi ticarete geri dönmek, bölgemiz için en önemli önceliktir. Bu bağlamda teşkilatımız için gerekli tedbirleri alıyoruz. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret Anlaşması (ECOTA) üzerinde müzakerelerde bulunduk ve yürürlüğe girmesi için asgari koşul olan beş üye ülkenin imzasıyla onayladık. Ancak ne yazık ki bu anlaşma, gümrük vergilerinin düşürülmesine ilişkin maddelerde taraflar arasındaki görüş ayrılığı nedeniyle işlerlik kazanamamıştır. Fakat, bu hikâyenin sonu değil. Şimdi özellikle ticareti kolaylaştırmanın başka yollarını araştırıyoruz. Ticaretin kolaylaştırılması taslak stratejisi ve ticaretin kolaylaştırılması taslak anlaşmasını yaptık.

ASYA

Ulusal Samsung Elektronik Sendikası binlerce işçi ile şirketin çalışma koşullarını protesto etti

Yayınlanma

Samsung Electronics işçi sendikasının 2,000’den fazla üyesi çarşamba günü bir miting düzenleyerek şirkete çalışma koşullarını iyileştirmesi için baskı yaptı; bu, teknoloji holdinginin çalışanlarından gelen en güçlü eylem çağrılarından biriydi.

Güney Koreli şirketin 124 bin 800 kişilik işgücünün %17’sini oluşturan 21 bin çalışanı temsil eden Ulusal Samsung Elektronik Sendikası (NSEU), üyelerinin şirketin kendilerine saygı göstermesini ve ücretler, ikramiyeler ve ücretli tatiller konusunda daha iyi davranmasını istediklerini söyledi.

Çoğunluğu şirketin yarı iletken bölümünden olan sendika üyeleri, şirketin Seul’ün güneyindeki Hwaseong’da bulunan yarı iletken araştırma ofisinin önünde toplandı ve “işçilere saygı gösterin”, “sendikacıları bastırmayı bırakın” gibi sloganlar attı.

Nikkei Asia’nın haberine göre, sendikanın başkan yardımcısı Lee Hyun-kook mitingin ardından düzenlediği basın toplantısında “Şirketin ücretlerimiz ve sosyal haklarımızla ilgili kararlar alırken sesimize kulak vermesini istiyoruz. Şirketin içinde bulunduğu kötü durumu yansıtan kararlar alabileceğini anlıyoruz. Ancak şirketin bizim onlar hakkındaki düşüncelerimizi de yansıtmasını istiyoruz” dedi.

Sendika, önümüzdeki ay şirketin Seul’ün güneyindeki Seocho ofisinde başka bir miting düzenlemeyi planladığını da sözlerine ekledi.

Kolektif güç gösterisine rağmen sendika liderleri ve çalışanlar, şirket ve hatta ülke üzerindeki potansiyel etkisini göz önünde bulundurarak greve gitme konusunda temkinli davrandı.

“Genel olarak çoğu insan Samsung Electronics’te grev yapılmasına karşı çıkıyor. Nedenini biliyor olabilirsiniz. Samsung’un Kore toplumunda büyük bir etkisi var,” dedi NSEU Başkan Yardımcısı Lee. “Eğer bir grev olursa ve bir yarı iletken fabrikası çalışmayı durdurursa, bu sadece şirkete değil sendikaya da darbe vuracaktır. Ve hatta Kore halkına da” diye ekledi.

Sendika lideri yine de grev olasılığını göz ardı etmedi ve bunun yönetimin sendikanın eylemlerine nasıl tepki vereceğine bağlı olduğunu söyledi. Sendikalar, bu ayın başlarında konuyla ilgili yapılan oylamanın ardından yasal olarak grev düzenleyebiliyor.

Lee, “Bir sonraki miting grevi duyurmak için bir fırsat olabilir” dedi.

Nikkei Asia’nın yorum talebine yanıt olarak Samsung, tutumunun değişmediğini söyledi ve daha önceki açıklamasına atıfta bulundu: “Şirket diyalog için kapıyı her zaman açık bırakır. Normal iş faaliyetlerinde sorun yaratmamak için çaba göstereceğiz ve sendikalar ile şirket arasındaki uçurumu daraltmak için sürekli iletişim halinde olacağız.”

Şirketin faaliyet kârı ilk çeyrekte bir yıl öncesine kıyasla on kat artarak 6,6 trilyon won’a (4,8 milyar $) ulaştı.

Okumaya Devam Et

ASYA

Japonya’da hükümetin zayıf yeni desteklemek için harekete geçmemesi tartışma yarattı

Yayınlanma

Yenin ABD doları karşısında sürekli olarak yeni tarihi düşük seviyelere gerilemesiyle birlikte, Japon finans yetkililerinin döviz piyasasına her an müdahale edebileceği yönünde spekülasyonlar artmaya başladı.

Geçtiğimiz ay boyunca üst düzey finans yetkilileri uyarılarda bulunmuş ve devreye girmeye hazır olduklarını ima etmişlerdi. Ancak yen, hükümetin Ekim 2022’de harekete geçmesine neden olan seviyeyi çoktan aşmış olmasına rağmen şu ana kadar herhangi bir müdahale belirtisi görülmedi.

Bu durum Japon yetkililerin neden henüz harekete geçmediği sorusunu gündeme getirdi.

Japonya Araştırma Enstitüsü’nden ekonomist Soichiro Tateishi, “Hükümet müdahale konusunda isteksiz görünüyor çünkü yen şu anda ABD’de yükselen faiz oranları gibi bazı temel faktörler nedeniyle zayıflıyor,” dedi.

Japan Times’a konuşan Tateishi, “Eğer mali otoriteler, örneğin bu zamanlamada aniden müdahale ederse, yen muhtemelen 140 yen seviyesine yükselecektir, ancak ABD ve Japonya arasındaki faiz oranı farkı muhtemelen yenin sonunda mevcut seviyeye dönmesine neden olacaktır” dedi.

Gösterge 10 yıllık Hazine tahvilinin faizi, ABD’de mart ayında açıklanan tüketici fiyatları verilerinin enflasyonun inatçı seyrini koruduğunu göstermesinin ardından geçen hafta %4,5 seviyesinin üzerine tırmanarak ABD Merkez Bankası’nın faiz indirim sürecine ilişkin görünümü gölgeledi.

ABD enflasyon verileri yenin 1990’dan bu yana ilk kez yakından izlenen 152 yen seviyesini aşmasına neden olurken, Japonya’nın hızlı bir müdahalede bulunacağına dair spekülasyonlar arttı.

Ancak, finans yetkilileri sözlü uyarılar göndermeye devam etti ve yen çarşamba günü itibariyle 154 yen seviyesini aştı.

Nomura Araştırma Enstitüsü baş ekonomisti Takahide Kiuchi salı günü yayınladığı bir raporda, hükümetin Washington’da iki gün sürecek olan G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları toplantısı öncesinde sorun tohumları ekmek istemediğini öne sürdü.

“Japonya G20 ya da G7’den önce döviz piyasasına müdahale ederse, ABD ya da diğer gelişmiş ekonomiler tarafından toplantılarda ‘kur manipülasyonu’ olarak eleştirilebilir. Japonya böyle bir durumdan kaçınmak istiyor,” diye yazdı Kiuchi.

G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları da Washington’da görüşmelerde bulunacak.

Maliye Bakanı Shunichi Suzuki geçen hafta yaptığı açıklamada, doların diğer para birimleri karşısında son dönemde kazandığı değerin G20 toplantısı sırasında gündeme gelebileceğini söyledi.

Kiuchi, “G20’de uluslararası koordinasyon yoluyla doların güçlenmesini engelleme olasılığı, Japon hükümetinin şimdilik döviz müdahalesinden kaçınmasının bir nedeni olabilir” dedi.

Bazı piyasa katılımcıları para birimi 155 Yen’in altına düştüğünde Japonya’nın bir hamle yapabileceğini söylese de Tateishi, hükümetin bir sınır koyma ihtimalinin düşük olduğunu, çünkü tüccarların hükümetin koruyacağı bir savunma hattı olduğunu düşünmesini istemeyeceğini söylüyor.

Finans yetkilileri değer seviyesinden ziyade dalgalanmaların hızına daha fazla dikkat ettiklerini vurguladılar.

Tateishi, “(hükümetin) müdahalenin etkili olabileceği durumlarda döviz piyasasına müdahale etmek isteyeceğini” sözlerine ekledi.

Fed’in yakın vadede faiz indirimine gideceğine ya da Japonya Merkez Bankası BOJ’un ek bir faiz artırımına gideceğine dair daha net bir işaret varsa müdahalenin daha etkili olacağı, zira merkez bankalarının bu tür hamlelerinin muhtemelen yenin yükselmesine neden olacağı ifade ediliyor.

Ancak Tateishi’ye göre yenin değer kaybı hızlanırsa zayıf bir yen ithalat maliyetlerini artıracağı ve Japonya’nın nihayet görmeye başladığı olumlu fiyat-ücret döngüsünü etkileyeceği için hükümet bu tür fırsatları bekleyemeyebilir.

Japon para birimi düşüş eğilimini sürdürürken, piyasa katılımcıları merkez bankasının faiz artırımına ilişkin bazı ipuçları verip vermeyeceğini görmek için önümüzdeki hafta yapılması planlanan bir sonraki BOJ politika toplantısını yakından izleyecek.

Geçtiğimiz ay BOJ 17 yıl sonra ilk kez faiz artırımına gitmiş ancak zayıf yeni tersine çevirmeyi başaramamıştı. Merkez bankası şimdilik güvercin tutumunu sürdüreceğini ve yakın gelecekte ek bir artırım planlanmadığını söyledi.

BOJ Başkanı Kazuo Ueda, merkez bankasının döviz dalgalanmalarını doğrudan etkilemek için politikasını değiştirmeyeceğini, ancak artan ithalat maliyetlerinin Japonya’nın fiyat eğilimini etkilemesi halinde bankanın bazı adımlar atmayı düşüneceğini söyledi.

Buna ek olarak, İran’ın hafta sonu İsrail’e füze saldırısı düzenlemesiyle birlikte, politika yapıcılar ve yatırımcılar Orta Doğu’daki çatışmaların genişlemesi korkusuyla petrol fiyatlarındaki artış riskini de dikkatle izliyor.

Daha yüksek petrol fiyatları, kaynak fakiri Japonya’nın ticaret açığı miktarını şişirerek yen üzerinde daha fazla aşağı yönlü baskı yaratacaktır.

Okumaya Devam Et

ASYA

Avustralya ‘yeni risklere karşı’ 32 milyar dolarlık savunma artışı planlıyor

Yayınlanma

ABD ve Çin arasındaki stratejik rekabet Hint-Pasifik bölgesinde kızışırken Avustralya savunma bütçesini artırma ve savunma planlarını yeniden gözden geçirme kararı aldı.

Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, ülkenin İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana “en karmaşık stratejik koşullarla” karşı karşıya olduğu uyarısında bulunurken, önümüzdeki on yıl içinde askeri güç harcamalarını 50,3 milyar A$ (32 milyar $) artırma sözü verdi.

Aynı zamanda başbakan yardımcısı olan Marles çarşamba günü Canberra’daki Ulusal Basın Kulübünde yaptığı konuşmada “Avustralya artık çatışma için 10 yıllık bir stratejik uyarı süresi lüksüne sahip değil” dedi.

Marles, 2024-2025 yıllarında %2,1 olan savunma fonlarının 2033-2034 yıllarında gayri safi yurtiçi hasılanın %2,4’üne yükselmesinin beklendiğini açıkladı. Savunma harcamalarının 2024-2025 döneminde yaklaşık 55 milyar A$’dan 2033-2034 döneminde yaklaşık 100 milyar A$’a çıkması öngörülüyor.

ABD’nin kilit müttefiki ayrıca askeri güçlerini elden geçirme planlarını da özetledi. Yetkililerin söylediğine göre amaç, potansiyel bir düşmanın Avustralya’nın kuzey yaklaşımları üzerinden güç yansıtma girişimlerini caydırmak.

Yetkililer, Avustralya ordusunun ülkenin en önemli stratejik risklerini ele alabilecek daha odaklı bir güç olmasını istediklerini söylediler. Bu da Avustralya’nın daha büyük ve daha ölümcül bir donanma, kıyı ortamlarında daha iyi çalışabilen bir ordu, daha iyi bir hava kuvvetleri ve daha fazla siber ve uzay kabiliyeti geliştirmeyi planladığı anlamına geliyor.

Öncelik AUKUS ortaklığı

Çarşamba günü açıklanan yeni ulusal savunma stratejisine göre acil öncelikler arasında ABD ve İngiltere ile üçlü AUKUS ortaklığı yoluyla nükleer enerjiyle çalışan denizaltılar edinme, uzun menzilli saldırı ve füze üretimini geliştirme ve ülkenin kuzeyindeki kilit üsleri güçlendirme planı yer alıyor.

Avustralya’nın yeni savunma stratejisine göre “Çin, savaşın her alanında kabiliyetlerini neredeyse bir asırdır dünyada görülmemiş bir hız ve ölçekte geliştiriyor. Bu, stratejik amaçları konusunda şeffaflık olmadan gerçekleşiyor.”

Washington Pekin’i baskılamak için bölgedeki ittifak ağını güçlendiriyor.

Avustralya son yıllarda ABD ile savunma işbirliğini derinleştirdi ve iki ülkenin orduları sık sık birlikte eğitim yapıyor ve aynı ekipmanı satın alıyor. Yakın zamanda ABD, Japonya ve Filipinler ile birlikte tartışmalı Güney Çin Denizi’nde deniz tatbikatlarına katıldı.

Öte yandan, Avustralya’nın Başbakan Anthony Albanese yönetimindeki hükümet, en büyük ticaret ortağı olan Çin ile bozulan diplomatik bağları onarmaya çalışıyor. Albanese’nin 2022’de seçimleri kazanmasından bu yana Avustralya ve Çin arasında üst düzey diyalog yeniden başladı ve Pekin son zamanlarda şarap da dahil olmak üzere Avustralya malları üzerindeki ticari kısıtlamaları kaldırmak için harekete geçti.

Yeni savunma stratejisinde “Avustralya ve Çin farklı değerlere ve siyasi sistemlere sahip olsalar da, istikrarlı ve yapıcı bir ilişki her iki ulusun da çıkarınadır” denildi.

Çin’den yanıt

Çin Dışişleri Bakanı sözcüsü Lin Jian, Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles’ın Çin’e atıflarına yanıt vererek, Avustralya’nın Çin’in gelişimini ve stratejik niyetini doğru şekilde görmesi, Soğuk Savaş zihniyetini terk etmesi ve Çin’i sorun haline getirmeyi bırakması gerektiğini söyledi. Yeni Savunma Stratejisinde, Çin’in “zorlayıcı taktikler kullandığı” ifade edilmişti.

Okumaya Devam Et

Çok Okunanlar

English